Rienk Jan

Mijn naam is Rienk Jan Brander en ik ben 21 jaar oud. Thans volg ik de opleiding Bedrijfskunde-MER aan de NHL Hogeschool te Leeuwarden. Op 13 februari 2017 ben ik begonnen met mijn afstudeerstage bij NOFCOM Education en Business.

 

 

Als assistent-projectmanager zal ik de dagelijkse gang van zaken op mij nemen. Ik zal als Scrum-master de projecten gaan begeleiden, om die in goede banen te begeleiden. Het coördineren van de projecten, het prioriteren van de userstories en de tijdsbewaking komen hierbij aan de orde. De dagelijkse leiding van de stagiairs zal bestaan uit het bewaken van de urenregistratie, slechtnieuwsgesprekken, functioneringsgesprekken en de communicatie onderling, kwaliteit en productiviteit op de werkvloer is hierbij het streven. Ook ben ik de eerste contactpersoon en vraagbaken voor de stagiairs.

 

Together we are strong and we will be there for you.

Taakgericht

Resultaat & doelgericht

Besluitvaardig

Verantwoordelijkheid

Omgevingsgericht

Mensenkennis

Inspirerend

Visie