Emile De Graaf

 

emile-de-graaf

Ik ben projectmanager bij het leerbedrijf NOFCOM Education & Business en ben contactpersoon voor de Stichting Noordoost Friesland. Verder ben ik als docent werkzaam op ROC Friese Poort en geef ik les op de opleidingen ICT, Marketing & Communicatie & Media & Vormgeving. Ik ben prestatie-en doelgericht, maar er moet ook zeker tijd zijn voor creativiteit en innovatie. De benodigde ingrediënten om te functioneren zijn voor mij humor en ontspanning. Ik coördineer de processen zoals die bij een leerbedrijf aanwezig zijn, samen met mijn collega’s, en stem die af op de regio Noordoost Friesland. De verantwoordelijkheid voor de juiste informatiebehoefte van de klant is belangrijk. Ik fungeer als aanspreekpunt voor de klant.

Ik ben de spil tussen de gemeenten, onderwijs en ondernemers. Ik coördineer samen met mijn collega, dhr. Pol, de projecten uit het bedrijfsleven en begeleiden we de  stagiairs van ROC Friese Poort. Ik vind het geweldig als er uitdagende en afwisselende projecten succesvol afgerond worden.

De projectmanagers bepalen in goed overleg welke stagiair vanuit welke opleiding wordt ingezet voor een project. We bewaken de voortgang en sturen indien nodig bij. Verder ben ik continu op zoek naar mogelijkheden om bedrijfsprocessen beter op elkaar af te stemmen en efficiënter te laten lopen.

De verschillende leerdoelen van de stagiairs zijn in mijn ogen belangrijk, deze moeten nauw aansluiten bij de informatiebehoefte van de klant. Ik geef feedback aan de stagiairs om projecten tot een succes te brengen.

Ik geniet ervan als de stagiairs kennis ontwikkelen gedurende de periode dat ze bij NOFCOM Education & Business aan de slag zijn. Ik vind de groei die de stagiairs als mens meemaken zeker niet onbelangrijker.

Stagiaires moeten bij de jaarlijks afsluitende BBQ terugkijken op een leuke en leerzame tijd bij NOFCOM Education & Business.

 

Work Hard, Play Hard & Rest Hard

 

Taakgericht

Managen

Resultaat & Doelgericht

Besluitvaardig

Omgevingsgericht

Visie

Overzicht

Communicatie