U bent niet aangemeld.  
   
Nieuws |

 
 
NOFCOM
Regio Noordoost Friesland telt vele MKB ondernemers die in toenemende mate worden geconfronteerd met nieuwe digitale toepassingen. Een waardevol klankbord is NOFCOM. Een initiatief van NOFA + gemeenten, gemeente Tytsjerksteradiel, ROC Friese Poort, ONOF, Kabel Noord en MKB Noord. De hoofddoelstelling is ‘het verbeteren van de bedrijfsvoering- en presentatie door middel van ICT oplossingen’.

Voor iedere ondernemer is het van belang om de mogelijkheden op het gebied van ICT en internet maximaal te benutten. Echter, door de dagelijkse hectiek hebben veel ondernemers geen tijd om hier bij stil te staan of hier actief mee bezig te zijn. Het gebeurt dan ook dat ondernemers veel kansen laten liggen om het bedrijf te optimaliseren op dit terrein.

NOFCOM is gericht op MKB bedrijven, daar is vaak onvoldoende kennis aanwezig op het gebied van ICT toepassingen. Het projectteam van NOFCOM inventariseert bij de MKB ondernemer de gewenste situatie en stelt een advies op waarin ICT oplossingen worden aangedragen. Door een netwerk van lokale ICT bedrijven kan er vaak een goede oplossing worden gevonden.


Bezetting najaar 2008